ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
เลขที่ 255 หมู่ที่ 1 บ้านหินเหล็กไฟ   ตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
เบอร์โทรศัพท์ (044) 676065
Email : hinlekfai2019@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :