ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Download เอกสาร
sar ปีการศึกษา 2553
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 380.74 KB
หลักสูตรท้องถิ่น ร.ร.บ้านฝ้าย สพป.บร.3
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 965.36 KB
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.37 KB
SAR 54
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 371.21 KB
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครู คศ.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 580 KB
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร
ตัวอย่างไฟล์การประเมิน เอาไว้ดูเป็นตัวอย่างสำหรับการประเมินโครงการอื่น ๆ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 443.73 KB
รายงานวิจัย การประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ข้อสอบ PISA คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.77 KB
กลยุทธ์ สพฐ. + กลยุทธ์โรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.5 KB
รูปแบบการเขียนโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50 KB
เครื่องแบบเต็มยศ ร่วมงานพิธี ๕ ธันวาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 400.23 KB