ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 63
ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ เรื่องสถานศึกษาเปิดทำการสอนชดเชด
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
โพสเมื่อ :
ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์
โพสเมื่อ :
ประกาศโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.๓ พิเศษ ด้วยวิธีป
โพสเมื่อ :