ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสุคนธ์ ไปนาวะดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นเว็บไซต์โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
เนื้อหา
ความสวยงาม
ข้อมูล สารสนเทศ
การอัพเดทข้อมูล
ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/01/2011
ปรับปรุง 05/03/2019
สถิติผู้เข้าชม 541922
Page Views 679010
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง คูเมือง คูเมือง
2 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คูเมือง คูเมือง
3 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ คูเมือง คูเมือง
4 โรงเรียนบ้านคูบอน คูเมือง คูเมือง
5 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา คูเมือง คูเมือง
6 โรงเรียนบ้านจิก คูเมือง คูเมือง 044-699141
7 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว คูเมือง คูเมือง
8 โรงเรียนบ้านโสกแต้ คูเมือง คูเมือง
9 โรงเรียนบ้านหนองบัว ตูมใหญ่ คูเมือง
10 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ตูมใหญ่ คูเมือง
11 โรงเรียนบ้านสวายสอ ตูมใหญ่ คูเมือง
12 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ ตูมใหญ่ คูเมือง
13 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ ตูมใหญ่ คูเมือง
14 โรงเรียนบ้านหนองตาด ตูมใหญ่ คูเมือง
15 โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมใหญ่ คูเมือง
16 โรงเรียนบ้านหนองดุม ตูมใหญ่ คูเมือง
17 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตูมใหญ่ คูเมือง
18 โรงเรียนบ้านตูม ตูมใหญ่ คูเมือง
19 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง ตูมใหญ่ คูเมือง
20 โรงเรียนบ้านหนองนางดำ บ้านแพ คูเมือง
21 โรงเรียนบ้านโนนกลาง บ้านแพ คูเมือง
22 โรงเรียนบ้านโนนเพกา บ้านแพ คูเมือง
23 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย บ้านแพ คูเมือง
24 โรงเรียนบ้านแพ บ้านแพ คูเมือง
25 โรงเรียนบ้านวังปลัด บ้านแพ คูเมือง
26 โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม ปะเคียบ คูเมือง
27 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ปะเคียบ คูเมือง
28 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ปะเคียบ คูเมือง
29 โรงเรียนบ้านโจด ปะเคียบ คูเมือง
30 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น ปะเคียบ คูเมือง
31 โรงเรียนบ้านเขว้า ปะเคียบ คูเมือง 0844777144
32 โรงเรียนบ้านดงย่อ ปะเคียบ คูเมือง
33 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ พรสำราญ คูเมือง
34 โรงเรียนบ้านสระบัว พรสำราญ คูเมือง
35 โรงเรียนบ้านโนนยานาง พรสำราญ คูเมือง
36 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ พรสำราญ คูเมือง
37 โรงเรียนบ้านหนองขวาง พรสำราญ คูเมือง
38 โรงเรียนวัดบัวทอง พรสำราญ คูเมือง
39 โรงเรียนบ้านสระปะคำ พรสำราญ คูเมือง
40 โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ คูเมือง
41 โรงเรียนบ้านดงเค็ง หนองขมาร คูเมือง
42 โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองขมาร คูเมือง
43 โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองขมาร คูเมือง
44 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร หนองขมาร คูเมือง
45 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ หินเหล็กไฟ คูเมือง
46 โรงเรียนบ้านคูบัว หินเหล็กไฟ คูเมือง
47 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) หินเหล็กไฟ คูเมือง
48 โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย หินเหล็กไฟ คูเมือง
49 โรงเรียนบ้านหนองรัก หินเหล็กไฟ คูเมือง
50 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ หินเหล็กไฟ คูเมือง
51 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง หินเหล็กไฟ คูเมือง
52 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ หินเหล็กไฟ คูเมือง (044) 676065
53 โรงเรียนบ้านโคกกุง ดอนกอก นาโพธิ์
54 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ดอนกอก นาโพธิ์
55 โรงเรียนวัดสิริมงคล ดอนกอก นาโพธิ์
56 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต ดอนกอก นาโพธิ์
57 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) นาโพธิ์ นาโพธิ์
58 โรงเรียนวัดท่าเรียบ นาโพธิ์ นาโพธิ์
59 โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน นาโพธิ์ นาโพธิ์
60 โรงเรียนวัดบุปผาราม นาโพธิ์ นาโพธิ์
61 โรงเรียนวัดพนมวัน บ้านคู นาโพธิ์
62 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี บ้านคู นาโพธิ์
63 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) บ้านคู นาโพธิ์
64 โรงเรียนวัดสระทอง บ้านคู นาโพธิ์
65 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ บ้านดู่ นาโพธิ์
66 โรงเรียนวัดธาตุ บ้านดู่ นาโพธิ์
67 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม บ้านดู่ นาโพธิ์
68 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง บ้านดู่ นาโพธิ์
69 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย บ้านดู่ นาโพธิ์ 0 - 4463 - 0129
70 โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) บ้านดู่ นาโพธิ์
71 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง ศรีสว่าง นาโพธิ์
72 โรงเรียนวัดชัยสมพร ศรีสว่าง นาโพธิ์
73 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) ศรีสว่าง นาโพธิ์
74 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม ศรีสว่าง นาโพธิ์
75 โรงเรียนบ้านหนองเรือ กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์
76 โรงเรียนบ้านโนนไฮ กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์
77 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์
78 โรงเรียนวัดสมณาวาส กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์
79 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์
80 โรงเรียนบ้านทองหลาง ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ (044) 650388,044630240,0938390692
81 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์
82 โรงเรียนวัดชายอรัญ ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์
83 โรงเรียนวัดสระจันทร์ หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์
84 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์
85 โรงเรียนวัดเทพรังษี หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์
86 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
87 โรงเรียนวัดหลักศิลา หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
88 โรงเรียนวัดศรีสุนทร หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
89 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
90 โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
91 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
92 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
93 โรงเรียนวัดไพรงาม หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
94 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์
95 โรงเรียนวัดอิสาณ แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์
96 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์
97 โรงเรียนวัดโพธิ์ บ้านจาน พุทไธสง
98 โรงเรียนบ้านข่อย บ้านจาน พุทไธสง
99 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา บ้านจาน พุทไธสง
100 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ บ้านยาง พุทไธสง
101 โรงเรียนบ้านดอนตูม บ้านยาง พุทไธสง
102 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว บ้านยาง พุทไธสง
103 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ บ้านยาง พุทไธสง
104 โรงเรียนบ้านแคน บ้านยาง พุทไธสง
105 โรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) บ้านเป้า พุทไธสง
106 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) บ้านเป้า พุทไธสง
107 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม บ้านเป้า พุทไธสง
108 โรงเรียนวัดสระบัว บ้านแวง พุทไธสง
109 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ บ้านแวง พุทไธสง
110 โรงเรียนพุทไธสง พุทไธสง พุทไธสง
111 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุสรณ์ พุทไธสง พุทไธสง
112 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม พุทไธสง พุทไธสง
113 โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) พุทไธสง พุทไธสง
114 โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ พุทไธสง พุทไธสง
115 โรงเรียนวัดวงษ์วารี มะเฟือง พุทไธสง
116 โรงเรียนบ้านซาดศึกษา มะเฟือง พุทไธสง
117 โรงเรียนวัดหงษ์ มะเฟือง พุทไธสง
118 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก หายโศก พุทไธสง
119 โรงเรียนบ้านดอน หายโศก พุทไธสง
120 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ หายโศก พุทไธสง
121 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน กระสัง สตึก
122 โรงเรียนบ้านกระสัง กระสัง สตึก
123 โรงเรียนบ้านหญ้าคา กระสัง สตึก
124 โรงเรียนบ้านหนองปุน กระสัง สตึก
125 โรงเรียนบ้านสระกุด ชุมแสง สตึก
126 โรงเรียนบ้านเสม็ด ชุมแสง สตึก
127 โรงเรียนบ้านตามา ชุมแสง สตึก
128 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ ชุมแสง สตึก
129 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ชุมแสง สตึก
130 โรงเรียนบ้านชุมแสง ชุมแสง สตึก
131 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ดอนมนต์ สตึก 0447-8376-4
132 โรงเรียนบ้านละกอ ดอนมนต์ สตึก
133 โรงเรียนบ้านนาลาว ดอนมนต์ สตึก
134 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น ดอนมนต์ สตึก
135 โรงเรียนบ้านโคกอะโตดสาขาบ้านทุ่งวัง ทุ่งวัง สตึก
136 โรงเรียนบ้านหนองครก ทุ่งวัง สตึก
137 โรงเรียนบ้านหนองแวง ทุ่งวัง สตึก
138 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ทุ่งวัง สตึก
139 โรงเรียนบ้านโนนยาง ท่าม่วง สตึก
140 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน ท่าม่วง สตึก
141 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ ท่าม่วง สตึก
142 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ท่าม่วง สตึก
143 โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง สตึก
144 โรงเรียนบ้านหัวช้าง นิคม สตึก
145 โรงเรียนอนุบาลทศพร นิคม สตึก 681202
146 โรงเรียนบ้านหนองม่วง นิคม สตึก
147 โรงเรียนสตึก นิคม สตึก
148 โรงเรียนบ้านดงยายเภา นิคม สตึก
149 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ นิคม สตึก
150 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า นิคม สตึก (044) 681029
151 โรงเรียนบ้านสระกอไทร นิคม สตึก
152 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) นิคม สตึก
153 โรงเรียนบ้านโคกก่อง นิคม สตึก
154 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม ร่อนทอง สตึก
155 โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ ร่อนทอง สตึก
156 โรงเรียนบ้านปรือเกียน ร่อนทอง สตึก
157 โรงเรียนบ้านจะหลวย ร่อนทอง สตึก
158 โรงเรียนบ้านขาม ร่อนทอง สตึก
159 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) ร่อนทอง สตึก
160 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ร่อนทอง สตึก
161 โรงเรียนบ้านร่อนทอง ร่อนทอง สตึก
162 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สตึก สตึก
163 โรงเรียนบ้านสตึก สตึก สตึก (044) 681032
164 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สตึก สตึก
165 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส สตึก สตึก
166 โรงเรียนบ้านคูขาด สตึก สตึก
167 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย สนามชัย สตึก 044782001
168 โรงเรียนบ้านพงแขม สนามชัย สตึก
169 โรงเรียนบ้านตาโหงก สนามชัย สตึก
170 โรงเรียนบ้านปลัดมุม สนามชัย สตึก
171 โรงเรียนบ้านหนองแคน สนามชัย สตึก
172 โรงเรียนวัดบ้านพลับ สะแก สตึก
173 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก สะแก สตึก
174 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สะแก สตึก
175 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สะแก สตึก
176 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สะแก สตึก
177 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สะแก สตึก
178 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่ สตึก
179 โรงเรียนบ้านหนองกับ หนองใหญ่ สตึก
180 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองใหญ่ สตึก 044783699
181 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน หนองใหญ่ สตึก
182 โรงเรียนบ้านหนองดุม เมืองแก สตึก -
183 โรงเรียนบ้านเมืองแก เมืองแก สตึก
184 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก เมืองแก สตึก
185 โรงเรียนบ้านหนองเชือก เมืองแก สตึก
186 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน เมืองแก สตึก
187 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เมืองแก สตึก
188 โรงเรียนบ้านขามพิมาย ดงพลอง แคนดง
189 โรงเรียนบ้านดงพลอง ดงพลอง แคนดง
190 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ดงพลอง แคนดง
191 โรงเรียนบ้านป่าหนาม ดงพลอง แคนดง
192 โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี ดงพลอง แคนดง
193 โรงเรียนบ้านงิ้ว สระบัว แคนดง
194 โรงเรียนบ้านซาด สระบัว แคนดง
195 โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว แคนดง -
196 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สระบัว แคนดง 044 - 630426
197 โรงเรียนบ้านปอแดง หัวฝาย แคนดง
198 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี หัวฝาย แคนดง
199 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง หัวฝาย แคนดง
200 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก หัวฝาย แคนดง
201 โรงเรียนบ้านหัวฝาย หัวฝาย แคนดง 0828753518
202 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา หัวฝาย แคนดง
203 โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี แคนดง แคนดง
204 โรงเรียนอนุบาลแคนดง แคนดง แคนดง 0-4461-6713
205 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ แคนดง แคนดง
206 โรงเรียนบ้านยางทะเล แคนดง แคนดง
207 โรงเรียนบ้านหนองการะโก แคนดง แคนดง
208 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม แคนดง แคนดง
209 โรงเรียนบ้านโนนกลาง แคนดง แคนดง