ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โรงเรียนเครือข่ายอนุบาลต้นแบบของ สพป บร๔
ชื่ออาจารย์ : นางสุคนธ์ ไปนาวะดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2554,10:21  อ่าน 934 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนดีประจำตำบลปี๒๕๕๓
ชื่ออาจารย์ : นางสุคนธ์ ไปนาวะดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2554,10:19  อ่าน 764 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนต้นแบบ คณิตศาสตร์ และโรงเรียนต้นแบบ ของสพป บร๔
ชื่ออาจารย์ : นางสุคนธ์ ไปนาวะดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2554,10:17  อ่าน 806 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนท่มีผลการทดสอบ O-Net ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปี ๒๕๕๑ ๒๕๕๒
ชื่ออาจารย์ : นางสุคนธ์ ไปนาวะดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2554,10:15  อ่าน 883 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตยอดเยี่ยมระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ปี ๒๕๕๒
ชื่ออาจารย์ : นางสุคนธ์ ไปนาวะดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2554,10:13  อ่าน 717 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือการบริหารโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
ชื่ออาจารย์ : นางสุคนธ์ ไปนาวะดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2554,10:01  อ่าน 967 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานพัสดุโรงเรียนบ้านหนองขวาง
ชื่ออาจารย์ : นางสุคนธ์ ไปนาวะดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2554,09:57  อ่าน 1017 ครั้ง
รายละเอียด..